โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 กิจกรรม

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 131 (ต.ค.61)
พฤหัสบดี 4 ตุลาคม 2561 - พฤหัสบดี 4 ตุลาคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 130 (ก.ย.61)
พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561 - พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 129 (ส.ค.61)
พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 - พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 128 (ก.ค.61)
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 - พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 127 (มิ.ย.61)
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 - พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 126 (พ.ค.61)
พฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561 - พฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 125 (เม.ย.61)
พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561 - พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 124 (มี.ค.61)
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 - พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 123 (ก.พ.61)
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 - พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 122 (ม.ค.61)
พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 - พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร. ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


Count Activity : 21 - 30 ทั้งหมด 30

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา