โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 กิจกรรม

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 145 (ธ.ค.62)
พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 - พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 144 (พ.ย.62)
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 - พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 143 (ต.ค.62)
พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 - พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 142 (ก.ย.62)
พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 - พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 141 (ส.ค.62)
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 - พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 140 (ก.ค.62)
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 - พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 139 (มิ.ย.62)
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 - พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 138 (พ.ค.62)
พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2562 - พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 137 (เม.ย.62)
พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 - พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 136 (มี.ค.62)
พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 - พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 30

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา