โลโก้เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ (จุดตรวจวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา) ประจำวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561  | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ (จุดตรวจวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา) ประจำวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 เมษายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศมีแนวโน้มวิกฤตขึ้น ภาพดอยสุเทพ เช้าวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เมื่อเวลา 07.30 น.(ภาพบน)เปรียบเทียบกับภาพดอยสุเทพเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 (ภาพล่าง)
แสดงให้เห็นถึงปริมาณสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศในขณะที่ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 AQI  อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพ ถึง "อันตรายต่อสุขภาพ" ประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนกอาการสวมหน้ากากที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5  ขึ้นไป กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและกลุ่มเสี่ยงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือประกาศจากกรมอนามัย
สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ที่ www.cmuccdc.org/stations (ขอบคุณทีมงาน DustBoy)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา