โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

ประจำโครงการ "การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนป่าเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน"
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2561
สอบสัมภาษณ์วันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และประกาศผลวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

>> ดาวน์โหลดรายละเอียด

---

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ ssuriyonte@gmail.com หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 5326 6516  ต่อ 1025 หรือ 089-7591025 

แผนที่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา