โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาส่งบทความและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการประชุมวิชาการ CRCI ครั้งที่ 5 | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขยายเวลาส่งบทความและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการประชุมวิชาการ CRCI ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 ตุลาคม 2561 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขยายเวลาส่งบทความและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการประชุมวิชาการ CRCI ครั้งที่ 5  จนถึง 31 ตุลาคม 2561

เว็บไซต์การประชุม : www.w3conference.org

*** คู่มือการส่งบทความและผลงาน

คลิกเลย!! >> ร่วมส่งบทความ  |  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

CRCI

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-266518 ต่อ 1006 หรือ 1025

LINK: ติดต่อเรา

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา