โลโก้เว็บไซต์ เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ประยุกต์ ผลงานการต่อยอดแนวคิดจากโครงการ STEM มทร.ล้านนา  | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ประยุกต์ ผลงานการต่อยอดแนวคิดจากโครงการ STEM มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนา"เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ประยุกต์" ผลงานการต่อยอดแนวคิดจากโครงการ STEM มทร.ล้านนา ร่วมกับ โรงเรียนปัว คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา