โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม CRCI2018 10-10-2561 | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม CRCI2018 10-10-2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ : CRCI 2018
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์-CRCI2018 เมื่อวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา