โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 142 (ก.ย.62) | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 142 (ก.ย.62)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 561 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 กันยายน 2562 - 5 กันยายน 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา