ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ระบบงานสภา>> ดูผลสรุปมติ

No.
ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
1
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 5.2 พิจารณาการคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ (เฉพาะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ :
การแต่งตั้ง